Bieg Powstania Warszawskiego

Stowarzyszenie Monopol Warszawski w partnerstwie z Fundacją „Maraton Warszawski" zachęca do udziału w 31. Biegu Powstania Warszawskiego. Poza wymiarem symbolicznym udział w wydarzeniu jest szansą na realne wsparcie.

Każdy uczestnik może założyć wirtualną zbiórkę dobroczynną. Zebrane w ten sposób środki pomogą w zapewnieniu Powstańcom Warszawskim jak najlepszej kondycji psychicznej i fizycznej.

Celem tej akcji charytatywnej jest również promocja kultury fizycznej, a w szczególności biegania oraz propagowanie działalności na rzecz pomocy Powstańcom Warszawskim poprzez pozyskanie dla tych idei jak największej liczby osób chących łączyć bieganie z działąniami fundraisingowymi.

Jak to działa? Szczegóły znajdują się pod linkiem: www.biegpowstaniawarszawskiego.pl/akcja-charytatywna/

Razem mamy ogromną siłę, aby pomóc Powstańcom cieszyć się życiem!

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski