Historia

Dom Powstańców Warszawskich

 

Dom Dziennego Pobytu dla Weteranów – Żołnierzy Powstania Warszawskiego został oficjalnie otwarty 30 września 2018 r. Powstał w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez powstańców naszym wolontariuszom zaangażowanym w projekty „Złota Rączka" oraz „Pamiętamy – pomagamy" realizowane w 2018 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 i Towarzystwem Przyjaciół Pragi Oddział Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Zadaniem placówki jest zapewnienie wsparcia Powstańcom Warszawskim w postaci opieki, animacji zajęć, ciepłego posiłku, ułatwionego dostępu do rehabilitacji, zajęć gimnastycznych, terapii psychologicznej, usług fryzjerskich i kosmetycznych, poradnictwa czy możliwości wspólnej rozrywki – uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych, wycieczek po Warszawie i okolicach, gry w brydża czy różnego rodzaju warsztatach integracyjnych. Dom proponuje dwa rodzaje imprez kulturalnych – wydarzenia tylko dla Powstańców oraz wydarzenia dostępne dla wszystkich.

Uroczyste otwarcie placówki odbyło się z udziałem przedstawicieli władz miasta – sponsora przedsięwzięcia – Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Przewodniczącej Rady m. st. Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej oraz Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy dr Beaty Michalec i Prezesa Stowarzyszenia Monopol Warszawski Janusza Owsianego – pomysłodawcy i inicjatora utworzenia Domu. Honorowymi gospodarzami byli Powstańcy Warszawscy.

Dom w latach 2018-2021 prowadzony był przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski przy współudziale wolontariuszy z Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i finansowany z budżetu m.st. Warszawy oraz zbiórek publicznych. Obecnie placówką zarządza Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Od 1 stycznia 2022 roku Stowarzyszenie Monopol Warszawski działa na Nowolipiu w ramach "Programu animacji społeczno-kulturalnej dla warszawskich weteranów - uczestników Powstania Warszawskiego".

© Stowarzyszenie Monopol Warszawski