Aktualna oferta

Systematycznie zwiększamy naszą aktywność w zakresie komercyjnej działalności organizatora turystyki. Rozwój tej działalności służy finansowaniu naszej misji oraz propagowaniu turystyki aktywnej.

Zapraszamy do kontaktu:

Anna Anuczak tel.: 607 212 986

© Stowarzyszenie Monopol Warszawski