Wideo

Mieczysław Adamski ps. Mały. Obwieszczenie
Mieczysław Adamski ps. Mały. Obwieszczenie

W okupowanej Warszawie Niemcy stosowali wobec ludności cywilnej terror. Udziałem każdego dnia stawały się uliczne łapanki, wywózki na roboty przymusowe, deportacje do obozów koncentracyjnych i zbiorowe egzekucje. Dla zwielokrotnienia poczucia strachu imiona i nazwiska rozstrzelanych obwieszczane były poprzez uliczne megafony. Z czasem ścisk serca wywoływały plakaty z listą zamordowanych, drukowane boleśnie na różowym papierze.

23.08.2021
Halina Bieżan-Glonek ps. Lalunia. II wojna światowa
Halina Bieżan-Glonek ps. Lalunia. II wojna światowa

Bohaterka filmu, córka zawodowego żołnierza stacjonującego w Cytadeli, mieszkała na terenie fortu. Wspomina atmosferę ostatnich tygodni przed wybuchem II wojny światowej i własne przeświadczenie o tym, że nic złego nie może się stać.

23.08.2021
Zofia Czekalska ps. Sosenka. Łączniczka
Zofia Czekalska ps. Sosenka. Łączniczka

Bohaterka filmu do Powstania Warszawskiego przystąpiła po kilku dniach jego trwania i dołączyła do organizowanego zgrupowania „Chrobry II". Pełniła rolę łączniczki.

23.08.2021
Jadwiga R. Skolimowska ps. Jadwiga Czarna. Moja Warszawa
Jadwiga R. Skolimowska ps. Jadwiga Czarna. Moja Warszawa

Moja Warszawa – to cykl spotkań organizowany przez Stowarzyszenie Monopol Warszawskich i Towarzystwo Przyjaciół Warszawy w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22.
Tematem przewodnim była Warszawa zapamiętana oczami Powstańców Warszawskich w czasach dzieciństwa, młodości i wieku dojrzałym.
Czas realizacji: 1 luty - 6 grudnia 2019 rok
Liczba spotkań: 22
Pomysłodawczyni: Maria Kamińska
Prowadzący: Maria Kamińska, Edyta Mikołajczyk, Miłka Skalska, Magda Walusiak, Janusz Owsiany

23.08.2021
Andrzej Pląskowski ps. Andrzej II. Mundur
Andrzej Pląskowski ps. Andrzej II. Mundur

Po kapitulacji Powstania Warszawskiego nastąpił etap poniewierki w obozach jenieckich. Bohater tego filmu ostatecznie doczekał wyzwolenia niedaleko Husum pod duńską granicą. Alianci po oswobodzeniu obozu przywieźli dla uwolnionych żołnierzy przenośne sanitariaty oraz odzież na przebranie. Okazało się, że są to mundury niemieckie, co dla żołnierza Armii Krajowej było upokarzające.

23.08.2021
Jerzy Oględzki ps. Jur. Czarny rynek
Jerzy Oględzki ps. Jur. Czarny rynek

Z powodu nałożonych przez Niemców restrykcji i wprowadzeniu głodowych przydziałów żywności kwitł na terenie okupowanej Polski czarny rynek. Bohater tego filmu opowiada o swoim w nim udziale.

23.08.2021
Tadeusz Różycki ps. Dudek. Bieda
Tadeusz Różycki ps. Dudek. Bieda

Na początku września 1939 roku Polacy szturmem ruszyli do placówek bankowych, by wypłacić swoje oszczędności. Wśród nich była matka bohatera tego filmu. Okazało się, że pieniędzy nie ma. Kobieta została sama bez środków do życia z dwójką dzieci. Z ojcem rodzina miała się zobaczyć dopiero wiele lat po wojnie. Każdy następny dzień stał się dramatyczną walką o przetrwanie.

23.08.2021
Waldemar Sielicki ps. Mały. Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie
Waldemar Sielicki ps. Mały. Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie

Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie decyzją dowódcy, porucznika Adolfa Pilcha ps. „Góra", w 1944 roku miało przemieścić się na teren centralnej Polski. W ciągu trzech tygodni pokonano dystans przeszło 600 km, co było nie lada wyczynem dla kolumny, która przemieszczała się po terenie objętym działaniami wojennymi, mając za plecami Sowietów, a wokół siebie Niemców. Dzięki wyrafinowanej taktyce i umiejętnym fortelom zahartowane w bojach, dobrze uzbrojone jak na ówczesne standardy zgrupowanie dotarło najpierw do Puszczy Kampinowskiej, a następnie do stolicy, gdzie po przegrupowaniu walczono m. in. o lotnisko bielańskie, Dworzec Gdański i w obronie Żoliborza.

23.08.2021
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski