Historia

Stowarzyszenie Monopol Warszawski – zwane często po prostu „Monopolem" – powstał w 2001 roku, a jego historia ściśle łączy się z obiektem Warszawskiej Fabryki Wódek „Koneser". Stąd nawiązanie w nazwie poprzez słowo „monopol" do głównego profilu produkcyjnego zakładu, dla którego – w porozumieniu z dyrekcją przedsiębiorstwa – opracowana została wstępna koncepcja zagospodarowania części obiektów dla potrzeb rozwoju sztuki, kultury i turystyki. W ten sposób została ocalona od wyburzenia zabytkowa przestrzeń postindustrialna na Pradze i nadano jej nową funkcjonalność artystyczno-promocyjną. Dzięki temu prawobrzeżna Warszawa zyskała kolejną atrakcję dla mieszkańców stolicy i odwiedzających ją turystów.

Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie Monopol Warszawski aktywnie angażuje się w projekty kulturalne i artystyczne, działania promujące historię i dziedzictwo Warszawy, przedsięwzięcia turystyczne i edukacyjne, oraz inicjatywy społeczne i pomocowe. Prowadzimy także działalność wydawniczą, szkoleniową oraz w zakresie informacji turystycznej. Szczególnymi grupami adresatów naszych działań i projektów są dzieci i młodzież szkolna, u których pragniemy pogłębić wiedzę historyczną w formule „nauka poprzez zabawę" oraz wzmocnić poczucie więzi z miejscem zamieszkania. Równie ważną grupą adresatów naszych przedsięwzięć są środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym, w szczególności mieszkańcy warszawskiej Pragi – dzielnicy zaliczanej do tzw. obszarów kryzysowych. Posiadamy ponadto bogate, wieloletnie doświadczenie w realizacji wydarzeń integrujących różne środowiska społeczne oraz grupy wiekowe. Mamy także na swoim koncie stworzenie sieci wsparcia dla warszawskich kombatantów w oparciu o pracę wolontariuszy.

W lipcu 2018 roku w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy zostaliśmy wytypowani w konkursie miejskim do zrealizowania działania publicznego polegającego na stworzeniu w budynku przy ulicy Nowolipie 22 domu dziennego wsparcia dla seniorów – byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego. Jego inauguracja nastąpiła 30 września 2018 roku. Zadaniem placówki było zapewnienie codziennego wsparcia Powstańcom Warszawskim w postaci opieki, ciepłego posiłku, ułatwionego dostępu do rehabilitacji, zajęć gimnastycznych, opieki psychologicznej, animacji zajęć, usług fryzjerskich i kosmetycznych, poradnictwa czy możliwości wspólnej rozrywki. Dla weteranów Powstania Warszawskiego Nowolipie 22 stało się miejscem spotkań, integracji środowiska powstańczego, ale przede wszystkim motywacją do wyjścia z domu i utrzymania aktywności. Dla wielu to drugi dom, a dla tych, którzy pozostali sami, to szansa na pozbycie się poczucia osamotnienia i bezradności.

Projekt realizowaliśmy w latach 2018-2021. Od 1 stycznie 2022 roku placówką zarządza jednostka miejska, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, z którą współpracujemy na rzecz weteranów.


Nasze projekty realizujemy, ubiegając się o środki publiczne i dotacje UE, we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, którego mamy zaszczyt być partnerem, oraz z szeregiem organizacji partnerskich, w tym m.in. z Mazowiecką Organizacją Turystyczną, Warszawską Organizacją Turystyczną, PTTK, Towarzystwem Przyjaciół Warszawy, innymi organizacjami pozarządowymi, w tym zrzeszonymi w powstałym w marcu 2006 roku Związku Stowarzyszeń Praskich.

© Stowarzyszenie Monopol Warszawski