Nagrody

Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Warszawy dla Janusza Owsianego

 


 

Medal Jubileuszowy 55-lecia za szczególny wkład w rozwój Towarzystwa Przyjaciół Warszawy dla Janusza Owsianego

 


 

Janusz Owsiany – Społecznikiem Roku 2019

10 lutego 2020 roku odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszono laureatów konkursu tygodnika „Newsweek Polska" na Społecznika Roku 2019.

Z nieukrywaną dumą informujemy, że decyzją Kapituły tytuł Społecznika Roku 2019 w kategorii lokalnej otrzymał prezes naszego stowarzyszenia, Janusz Owsiany!

Oto treść uzasadnienia: „Za wieloletnie zaangażowanie i wszechstronne działania na rzecz rewitalizacji warszawskiej Pragi Północ, między innymi poprzez współtworzenie koncepcji Centrum Praskiego Koneser, rewitalizacji Will Żabińskich na terenie warszawskiego zoo oraz ocalenie kompleksu zabytkowych budynków przy ul. Ząbkowskiej, który dziś stanowi turystycznie atrakcyjny zespół kulturalno-promocyjny prawobrzeżnej Warszawy, jak również za konsekwentne starania o poprawę losu kombatantów, zwieńczone utworzeniem w 2018 roku Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22."

Serdecznie dziękujemy organizatorowi: tygodnikowi „Newsweek Polska" oraz partnerom konkursu: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Idea nagradzania osób, które przeznaczają swój czas, zaangażowanie i umiejętności, by pomagać innym, zrodziła się pierwotnie za sprawą Jacka Kuronia, który w ten sposób odpowiedział na prośbę Wisławy Szymborskiej, by pomóc jej w przeznaczeniu na cel społeczny pieniędzy otrzymanych za sprawą literackiej Nagrody Nobla.

Laureatów wybiera Kapituła, w skład której wchodzą: Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska", Renata Kim, szefowa działu „Społeczeństwo" tygodnika „Newsweek Polska", Przemysław Radwan-Röhrenschef, prezes Fundacji Szkoła Liderów, Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia, Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.


Zdjęcia: Marcin Skiba

 


 

Medal 30-lecia Związku Powstańców Warszawskich dla Janusza Owsianego

Z prawdziwym wzruszeniem przyjmuję, że zwrócili Państwo uwagę na mój skromny udział w czynieniu tego, co na rzecz Powstańców Warszawskich uważam z całą powagą – robić należy.

W pokorze przyjmuję to wyróżnienie i zaświadczam, że póki sił starczy – działać będę.

Z wyrazami szacunku,
Janusz OwsianyMedal Senatu RP dla Domu Powstańców Warszawskich prowadzonego przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski

Na ręce prezesa Stowarzyszenia Monopol Warszawski Janusza Owsianego i kierownika Domu Powstańców Warszawskich Tomasza Misztala, marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki 28 lipca 2021 roku wręczył Medal Senatu RP jako podziękowanie za działalność placówki, pomoc Powstańcom Warszawskim i pielęgnowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim.

Dziękujemy!

 


 

Dyplom Prezydenta m.st. Warszawy dla Janusza Owsianego

Z okazji jubileuszu 3. urodzin Domu Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski 1 października 2021 roku przyznał Januszowi Owsianemu, prezesowi Stowarzyszenia Monopol Warszawski, dyplom za działalność na rzecz Powstańców Warszawskich w ramach realizowanego na zlecenia Miasta Stołecznego Warszawy projektu "Dom Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. 

Certyfikat "Miejsce Przyjazne Seniorom" dla Domu Powstańców Warszawskich prowadzonego przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski

Warszawska Rada Seniorów oraz Urząd m.st. Warszawy przy współpracy z dzielnicowymi radami seniorów co roku zaprasza wszystkie instytucje, podmioty gospodarcze i organizatorów wydarzeń w stolicy do udziału w konkursie i uzyskania certyfikatu pod nazwą „Miejsce Przyjazne Seniorom".

Jak czytamy na stronach organizatora: „[...] laureaci to przede wszystkim miejsca, gdzie senior jest traktowany godnie, z należytym dla jego wieku szacunkiem oraz wyrozumiałością."

22 października 2021 roku odebraliśmy z rąk prezydent m.st. Warszawy Aldony Machnowskiej-Góry, dla Domu Powstańców Warszawskich certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom".
Dziękując za przyznanie certyfikatu i gratulując wszystkim wyróżnionym, Janusz Owsiany, prezes Stowarzyszenia Monopol Warszawski, przyznał, że: „Taka legitymizacja daje szansę na większą rozpoznawalność Nowolipia 22 - miejsca niezwykłego, wartego uwagi, ofiarowanego przez Miasto, a co za tym idzie przez wszystkich mieszkanki i mieszkańców Warszawy, co przekłada się na możliwość dotarcia ze wsparciem do jak największej liczby mieszkających w stolicy seniorów naznaczonych żywą pamięcią historycznych wydarzeń okupacji i Powstania Warszawskiego."

 

 


 

Złoty BohaterOn i BohaterOn Publiczności dla Stowarzyszenia Monopol Warszawski

25 października 2021 roku do rąk Janusza Owsianego, prezesa Stowarzyszenia Monopol Warszawski, trafiły dwie statuetki: Złoty BohaterOn i BohaterOn Publiczności - obie w kategorii "Organizacja non profit" za: "prowadzenie jedynego w Polsce domu dziennego pobytu dla weteranów - żołnierzy Powstania Warszawskiego, tworzenie przestrzeni do spotkań ze świadkami historii, edukacji historycznej oraz codzienną opiekę i wsparcie dla bohaterów".

Gala Nagrody BohaterOny 2021 im. Powstańców Warszawskich została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości.

Serdecznie dziękujemy kapitule za nominację i internautom za zaangażowanie przy głosowaniu.

 

 


 

Medal Pamiątkowy Pro Mazovia dla Janusza Owsianego

24 października podczas uroczystości jubileuszu 15-lecia powstania Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej został uhonorowany Medalem Pamiątkowym Pro Masovia, Prezes Stowarzyszenia Monopol Warszawski, Janusza Owsianego, za: "wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego".

Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie!

 


 

Odznaka za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych dla Stowarzyszenia Monopol Warszawski

Podczas spotkania wigilijnego 21 grudnia 2022 roku w Domu Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych nadał Stowarzyszeniu Monopol Warszawski odznakę za zasługi na rzecz weteranów.

Jesteśmy zaszczyceni tym wyróżnieniem!

 


 

Podziękowanie dla Janusza Owsianego za szczególne wspieranie działalności Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Z okazji 60-lecia Towarzystwa Przyjaciół Warszawy odbyło się 6 czerwca uroczyste posiedzenie na Zamku Królewskim. Miłym akcentem tej uroczystości stało się wyróżnienie przyznane prezesowi Stowarzyszenia Monopol Warszawski, Januszowi Owsianemu, który pełni rolę przewodniczącego Komisji Etyki Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Zarząd Główny TPW uhonorował go za szczególne wspieranie działalności Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Bardzo dziękujemy!

© Stowarzyszenie Monopol Warszawski