"Moja Warszawa"

"Moja Warszawa" – to cykl spotkań organizowany przez Stowarzyszenie Monopol Warszawskich i Towarzystwo Przyjaciół Warszawy w Domu Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22.
Tematem przewodnim była Warszawa zapamiętana oczami Powstańców Warszawskich w czasach ich dzieciństwa, młodości i wieku dojrzałym.

Czas realizacji: 1 luty - 6 grudnia 2019 rok

Liczba spotkań: 22

Pomysłodawczyni: Maria Kamińska

Prowadzący: Maria Kamińska, Edyta Mikołajczyk, Miłka Skalska, Magda Walusiak, Janusz Owsiany

© Stowarzyszenie Monopol Warszawski