Rewitalizacja

Geneza przedsięwzięcia sięga 2012 roku, kiedy to we współpracy z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, w ramach działalności na rzecz popularyzacji i aktywizacji warszawskiej Starej Pragi, udostępniliśmy turystyczny szlak tematyczny pn. „Szlak Pianisty".

Punkty trasy powiązane są z sylwetką Władysława Szpilmana, a szlak prowadzi m.in. przez plenery nagrodzonego trzema Oskarami filmu „Pianista" w reżyserii Romana Polańskiego.

W roku 2013 Stowarzyszenie zaproponowało Fundacji Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „Panda” wspólne przedsięwzięcie mające na celu udostępnienie Willi Żabińskich zwiedzającym, poprzez uczynienie z niej centralnego punktu trasy „Szlak Pianisty”. Tak narodził się projekt rewitalizacji, w wyniku którego Willa została wyremontowana, jej wnętrzom przywrócono charakter z czasów dawnego dyrektora, a sam obiekt został przekształcony w placówkę muzealną (izba pamięci) oraz miejsce organizacji imprez kulturalnych i artystycznych: koncertów, spektakli, pokazów, projekcji filmowych.

Projekt „Rewitalizacja Willi Żabińskich jako strategicznego elementu trasy turystycznej po warszawskiej Pradze Północ pn. „Szlak Pianisty””, realizowany w partnerstwie z Fundacją „Panda” oraz Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 6.2 „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”.

Uroczysta inauguracja zrewitalizowanej Willi odbyła się w kwietniu 2015 roku. Imprezę uświetnił koncert wybitnego polskiego pianisty pana Janusza Olejniczaka.

W projekcie rewitalizacji Willi Stowarzyszenie Monopol Warszawski objęło nadzór autorski i merytoryczny nad pracami przekształcającymi obiekt w placówkę muzealną. Ponadto, przygotowaliśmy cyfrowe składniki oferty turystycznej w postaci portalu internetowego „Szlak Pianisty” z funkcjonalnościami informacji turystycznej i rezerwacji on-line oraz aplikacji przewodnickiej po „Szlaku Pianisty” Przygotowaliśmy także klipy multimedialne, wyświetlane w izbie pamięci.

Obecnie, po zakończeniu projektu materialnej rewitalizacji obiektu, jesteśmy animatorem oraz współorganizatorem wydarzeń kulturalnych i artystycznych odbywających się w Willi. Oprowadzamy tam również wycieczki, a także aktywnie promujemy to fascynujące miejsce, w tym poprzez działalność wydawniczą. W lipcu 2015 roku Stowarzyszenie przygotowało i sfinansowało z własnych środków publikację komiksu historycznego pt. „Wybieg. Opowieść o ludziach niosących ratunek innym w warszawskim ZOO w czasie II wojny światowej”. Komiks wykorzystuje atrakcyjną dla współczesnego odbiorcy formę przekazu, a jednocześnie posiada istotne walory edukacyjne. Publikacja zebrała doskonałe recenzje w fachowej prasie. Poświęcona jest losom Żydów ukrywających się w warszawskim ZOO podczas II wojny światowej oraz prezentuje historię Willi Żabińskich jako centralnego elementu tej opowieści.

© Stowarzyszenie Monopol Warszawski