Biogramy powstańcze

Spotkanie ósme: Witold Wincenty Lisowski ps. „Prosty”, „Lis”
Spotkanie ósme: Witold Wincenty Lisowski ps. „Prosty”, „Lis”

6 grudnia br. bohaterem wznowionego cyklu „Moja Warszawa” był Witold Wincenty Lisowski ps. "Prosty", "Lis". Nasza relacja rozpoczyna się w Henrykowie, osadzie położonej pod Warszawą. Dziś są to tereny należące do dzielnicy Białołęka. Większość budynków na tym obszarze jest wówczas drewniana. Witek spędza dzieciństwo w zamożnym domu wraz z dwoma starszymi braćmi: Janem i Wiesławem. Rodzice: Zofia i Józef dbają, by chłopcy zostali wychowani w duchu szacunku i odpowiedzialności.

12.12.2019
Spotkanie szóste: Halina Koseska ps. „Ala”
Spotkanie szóste: Halina Koseska ps. „Ala”

25 października br. bohaterką wznowionego cyklu "Moja Warszawa" była Halina Koseska ps. "Ala". Pani Halina od urodzenia związana była z Powiślem. Urodziła się w szpitalu przy ulicy Karowej. Mieszkała z rodzicami i młodszą siostrą przy ulicy Drewnianej 3 w oficynie na drugim piętrze. Przy tej samej ulicy pod numerem 8 uczęszczała do Szkoły Powszechnej nr 41, gdzie grono pedagogiczne przykładało ogromną wagę do wychowania obywatelskiego i poczucia wspólnoty narodowej.

12.12.2019
Spotkanie piąte: Hanna Stadnik ps. „Hanka”
Spotkanie piąte: Hanna Stadnik ps. „Hanka”

11 października br. bohaterką wznowionego cyklu "Moja Warszawa" była Hanna Stadnik ps. "Hanka". Pani Hanna urodziła się w Warszawie, skąd pochodzili również jej rodzice. Do okupacji hitlerowskiej rodzina mieszkała na ulicy Górnośląskiej, skąd została wysiedlona, a następnie zamieszkała na ulicy Pańskiej. W pamięci małej dziewczynki pozostał z tamtych lat obraz miasta wspaniałego i bardzo czystego. Mała Hania do przedszkola nie chodziła. Wychowaniem trójki dzieci zajmowała się mama.

22.10.2019
Spotkanie czwarte: Eugeniusz Tyrajski ps. „Sęk”
Spotkanie czwarte: Eugeniusz Tyrajski ps. „Sęk”

27 września br. bohaterem wznowionego cyklu "Moja Warszawa" był Eugeniusz Tyrajski ps. "Sęk". Spotkanie odbywa się w niezwykłym dniu, ponieważ 80 lat wcześniej zostało powołane do życia Polskie Państwo Podziemne. Gienek ma wówczas 13 lat. Należy do  Dziewięćdziesiątej Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Zaraz po zakończeniu działań wojennych przystępuje do nauki w gimnazjum im. Stefana Batorego przy ulicy Myśliwieckiej 6, do którego zdaje egzamin przed wojną.

10.10.2019
Spotkanie trzecie: Waldemar Sielicki ps. „Mały”
Spotkanie trzecie: Waldemar Sielicki ps. „Mały”

13 września br. bohaterem wznowionego cyklu "Moja Warszawa" był Waldemar Sielicki ps. "Mały". Los przywiódł pana Waldemara do Warszawy aż z Kresów Wschodnich, a dokładnie z miejscowości Raków. Obecnie jest to prowincjonalne miasteczko białoruskie w obwodzie mińskim. Przed wojną przebiegała nieopodal granica między II Rzeczpospolitą a pierwszym na świecie państwem komunistycznym.

26.09.2019
Spotkanie drugie: Halina Jędrzejewska ps. „Sławka”
Spotkanie drugie: Halina Jędrzejewska ps. „Sławka”

13 września br. bohaterką wznowionego cyklu "Moja Warszawa" była Halina Jędrzejewska ps. "Sławka". Pani Halina jest z domu Dudzikówna. Wychowała się w pięcioosobowej rodzinie z siostrami Wandą i Danusią. Z harcerstwem zetknęła się w Żeńskim Gimnazjum Państwowym im. Juliusza Słowackiego. Wstąpiła do "Czerwonej Trójki" w 3. Warszawskiej Drużynie Harcerskiej. Wobec dużego zainteresowania uczennic harcerstwem stworzono jeszcze dwie drużyny: "Czarną" i "Złotą".

11.09.2019
Spotkanie pierwsze: Włodzimierz Dusiewicz ps. „Dusza”
Spotkanie pierwsze: Włodzimierz Dusiewicz ps. „Dusza”

9 sierpnia br. bohaterem wznowionego cyklu "Moja Warszawa" był Włodzimierz Dusiewicz ps. "Dusza". Pan Włodzimierz urodził się w Nowej Wsi w powiecie szamotulskim. Ze względu na profesję ojca (Straż Więzienna) często zmieniał miejsce zamieszkania. Wybuch II wojny światowej zastał rodzinę w Grodzisku Wielkopolskim, niedaleko ówczesnej granicy Polski z Niemcami. Parę tygodni wcześniej doszło tam do incydentu, który zaważył na losach całej rodziny.

13.08.2019
Spotkanie czternaste: Jan Ryszard Sempka ps. „Sztychnicki”
Spotkanie czternaste: Jan Ryszard Sempka ps. „Sztychnicki”

19 lipca br. bohaterem naszego cyklu "Moja Warszawa" był Jan Ryszard Sempka ps. "Sztychnicki". Zaczęliśmy spotkanie od ustalenia kwestii zasadniczej, z kim mamy przyjemność rozmawiać. W księgach parafialnych nasz bohater został zapisany jako Jan Ryszard, bo według proboszcza dziecko powinno mieć świętego patrona. Rodzice, krewni i znajomi jednak używali zawsze imienia Ryszard. Dlatego dziś nasz bohater przedstawia się jako Jan Ryszard, żeby i jedni i drudzy go identyfikowali.

27.07.2019
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski