Stowarzyszenie Monopol Warszawski

Geneza powstania Stowarzyszenia łączy się nierozerwalnie z obiektem Warszawskiej Fabryki Wódek „Koneser", dla którego – w porozumieniu z dyrekcją przedsiębiorstwa – opracowaliśmy wstępną koncepcję zagospodarowania obiektu. Ocalenie zabytkowego zakładu i przekształcenie go w turystycznie atrakcyjny zespół kulturalno-promocyjny prawobrzeżnej Warszawy legło u podstaw naszej działalności.

Poznaj nas lepiej

© Stowarzyszenie Monopol Warszawski