Wideo

Zofia Gordon ps. Iskra. Pożegnanie z mamą
Zofia Gordon ps. Iskra. Pożegnanie z mamą

Dla rodzin pamiętających czasy zaborów wartością nadrzędną wpajaną swoim dzieciom była wolna niepodległa Polska. Dlatego tak często bez słowa sprzeciwu godzili się na ich udział w zrywie powstańczym 1944 roku.

23.08.2021
Hanna Stadnik ps. Hanka. Pamiętajcie o nas
Hanna Stadnik ps. Hanka. Pamiętajcie o nas

Bohaterka tego filmu zmarła 1 grudnia 2020 roku. Pozostały z nami jej słowa i refleksja.

23.08.2021
Eugeniusz Tyrajski ps. Genek, Sęk. Kopiec Powstania Warszawskiego
Eugeniusz Tyrajski ps. Genek, Sęk. Kopiec Powstania Warszawskiego

Kopiec Powstania Warszawskiego to wzniesienie na warszawskim Czerniakowie usypane z ruin miasta. Prace te rozpoczęły się w 1945 roku, podczas których zwożono gruz ze zniszczonych budynków stolicy. Wraz z nim również szczątki poległych pod tymi gruzami ludzi.

Na szczycie kopca zainstalowany jest kilkumetrowej wysokości symbol Polski Walczącej. Jedna z tablic poświęcona jest pamięci bezimiennych żołnierzy Armii Krajowej, powstańców warszawskich i mieszkańców Warszawy pomordowanych i poległych w latach 1939 – 1944.

23.08.2021
Irena Paśnik ps. Irka, Miła. Lekcja historii
Irena Paśnik ps. Irka, Miła. Lekcja historii

Kilkuletnia Irena uczęszczała do szkoły powszechnej przy ulicy Czerniakowskiej 128 imienia Józefa Piłsudskiego. Budynek przetrwał wojnę, ale zmienił szyld. Dziś mieści się w nim liceum im. Jana III Sobieskiego. Do tej szkoły chodził również Stanisław Grzesiuk, który mieszkał na rogu Tatrzańskiej i Nabielaka. W okresie międzywojnia dzieci i młodzież wychowywano w duchu patriotyzmu i szacunku dla weteranów. Częstymi gośćmi na lekcjach w szkole byli Powstańcy Styczniowi.

23.08.2021
Zbigniew Daab ps. Polek, Kapiszon
Zbigniew Daab ps. Polek, Kapiszon

Film z cyklu "Moja Warszawa" będący połączeniem zapisu rozmów z powstańcami warszawskimi w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22 oraz archiwaliów i komentarzy historycznych.

10.08.2021
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski