Kwietniowy program animacji dla weteranów

Kwietniowy program animacji kulturalno-społecznej dla Powstańców Warszawskich wzbogacony został przez wydarzenia zorganizowane poza siedzibą ośrodka przy ul. Nowolipie 22. Wspólnie z kierownictwem i opiekunami z Domu Powstańców Warszawskich postanowiliśmy wznowić organizację wycieczek i wizyt w miejscach pamięci oraz lokalizacjach powiązanych z historycznymi wydarzeniami na terenie stolicy i okolic. Na pierwszą w tym roku wycieczkę wybraliśmy się do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. A w związku z rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim zwiedziliśmy wystawę zrealizowaną przez Instytut Pileckiego w Domu bez Kantów – „Zawołani po imieniu". Trafiliśmy również do kameralnego Muzeum Marii Dąbrowskiej, gdzie mieliśmy okazję obcować ze spuścizną literacką i publicystyczną pisarki, jej pracami plastycznymi oraz pamiątkami osobistymi wystawionymi w jej dawnym mieszkaniu.

Równolegle zaproponowaliśmy weteranom kilka wydarzeń na terenie ośrodka. Świąteczny klimat kwietnia był pretekstem do zaproszenia na scenę Domu Powstańców Warszawskich multiinstrumentalistkę i wokalistkę – Dorotę Kuzielę w refleksyjnym repertuarze muzyki klasycznej oraz zorganizowania gawędy Janusza Owsianego na temat zwyczajów wielkanocnych w Polsce.

W drugiej połowie miesiąca zaprosiliśmy Powstańców Warszawskich do udziału w recitalu Joanny Trzepiecińskiej, której towarzyszył Bogdan Hołownia przy fortepianie. W repertuarze tego wydarzenia znalazły się perły polskiej piosenki kabaretowej.

Miesiąc zakończyliśmy w klimacie podhalańskim, bo na scenie wystąpili Kinga i Arkadiusz Głogowscy z Teatru Grot w przedstawieniu „Na szkle malowane".

Dziękujemy osobom i instytucjom, dzięki którym mogliśmy zapewnić Powstańcom tak urozmaicony program:

Dorota Kuziela
Muzeum Marii Dąbrowskiej
Ewa Manowiecka
Joanna Trzepiecińska
Bogdan Hołownia
Marta Jachnik
Instytut Pileckiego
Tomasz Słomski
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Restauracja Kuchnia Żoliborz
Małgorzata Karolina Piekarska
Janusz Owsiany
Teatr Grot
Kinga i Arkadiusz Głogowscy.

Wyrazy wdzięczności kierujemy także do całej zaangażowanej i serdecznej grupy wolontariuszy wspierającej nasze działania na rzecz Powstańców Warszawskich.

Wydarzenia zorganizowane przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski w ramach "Programu animacji społeczno-kulturalnej dla warszawskich weteranów - uczestników Powstania Warszawskiego" współfinansowanego przez m.st. Warszawę.

 

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski