Majowe atrakcje dla weteranów

W majowym programie animacji społeczno-kulturalnej dla weteranów – uczestników Powstania Warszawskiego, nasze stowarzyszenie zaproponowało trzy wizyty w stołecznych teatrach na koncertach: „Krakowskie klimaty" (Teatr Roma), „Cztery pory miłości" (Teatr Polski) oraz „Wieczór polski" (Teatr Studio Buffo). Natomiast dzięki zaproszeniu Fundacji Legii zorganizowaliśmy dla grupy Powstańców Warszawskich i wolontariuszy wyjście na mecz piłki nożnej.
Wśród imprez przygotowanych na terenie placówki przy ul. Nowolipie 22 znalazły się: koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Jacka Bończyka i Konrada Wantrycha i muzyczne spotkanie z utworami wykonywanymi w języku hiszpańskim przez duet Agaty Bartman i Radosława Krysińskiego.
Miesiąc zakończyliśmy spotkaniem weteranów w Domu Powstańców Warszawskich z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku oraz harcerzami z 69. drużyny harcerskiej „Świt" i „Zarzewie".
W tym miejscu dziękujemy za udział w naszym programie i zapraszamy na wydarzenia zaplanowane w czerwcu.


Teatr Roma
Maciej Siwek
Legia Warszawa
Fundacja Legii
Teatr Polski
Jacek Bończyk
Konrad Wantrych
Marta Janik
Agata Bartman
Radosław Krysiński
Teatr Studio Buffo
Szkoła Podstawowa nr6 w Otwocku
69. drużyna harcerska "Świt"
69. drużyna harcerska "Zarzewie"
Janusz Owsiany
Wolontariusze Stowarzyszenia Monopol Warszawski


Wydarzenia zorganizowane przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski w ramach "Programu animacji społeczno-kulturalnej dla warszawskich weteranów - uczestników Powstania Warszawskiego" współfinansowanego przez m.st. Warszawę.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski