"Moja Warszawa" - cykl spotkań z Powstańcami Warszawskimi

Od lutego do grudnia 2019 roku realizowaliśmy wraz z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy w Domu Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 cykl otwartych spotkań pn. "Moja Warszawa", autorstwa Marii Kamińskiej.

Tematem przewodnim była Warszawa zapamiętana oczami Powstańców Warszawskich w czasach ich dzieciństwa, młodości i wieku dojrzałego.

Spotkania miały charakter benefisu. Rozmowy prowadzili dziennikarze i varsavianiści zaznajomieni z tematyką powstańczą i historią Warszawy: Edyta Mikołajczyk, Miłka Skalska, Magdalena Walusiak i Janusz Owsiany. Spotkaniom towarzyszyła projekcja slajdów z archiwalnymi materiałami.

Materiały wideo i audio opatrzone komentarzem historycznym są udostęnione w zakładce Multimedia/Moja Warszawa oraz na kanale YouTube Stowarzyszenia Monopol Warszawski.

Projekt współfinansowany był z budżetu Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski