Oferta kulturalno-społeczna dla weteranów w kwietniu

Serdecznie dziękujemy Powstańcom Warszawskim i wolontariuszom za wybór naszej oferty programowej, którą skomponowaliśmy dla nich w miesiącu kwietniu.

Na terenie Domu Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22, Stowarzyszenie Monopol Warszawski zorganizowało okolicznościowy koncert piosenek do słów Zuzanny Ginczanki w wykonaniu Leny Piękniewskiej i Jacka Kity dla uczczenia 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Ponadto zaprosiliśmy na spotkanie z weteranami Mateusza Gesslera, który opowiadał o swojej pasji do gotowania i dzielił się licznymi anegdotami z planów telewizyjnych, gdzie realizuje programy kulinarne. W ramach gawęd natomiast Janusz Owsiany zaproponował opowieść o znaczącej w historii Warszawy ulicy Rybaki, która w swoim dawnym kształcie obecnie już nie istnieje.

W kwietniu Powstańcy Warszawscy mieli do wyboru dwa wydarzenia realizowane przez nasze stowarzyszenia poza placówką przy ul. Nowolipie 22: koncert symfoniczny w Filharmonii Narodowej z udziałem wybitnej skrzypaczki niemieckiej Anne-Sophie Mutter oraz oprowadzanie po najnowszej wystawie w Spectra Art. Space prowadzonej przez Fundację Rodziny Staraków, a poświęconej twórcom wyrastającym z estetyki surrealizmu.

Dziękujemy za wkład w tworzeniu programu animacji dla weteranów:
Mateusz Gessler
Lena Piękniewska
Jacek Kita
Marta Jachnik
Fundacja Rodziny Staraków
Spectra Art Space
Ania Muszyńska
Filharmonia Narodowa
Janusz Owsiany
Wolontariusze Stowarzyszenia Monopol Warszawski.

Wydarzenia zorganizowane przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski w ramach "Programu animacji społeczno-kulturalnej dla warszawskich weteranów - uczestników Powstania Warszawskiego" współfinansowanego przez m.st. Warszawę.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski