„Praska Akademia Nowych Mediów”

W sierpniu 2016 roku z sukcesem zrealizowaliśmy pierwszą, pilotażową edycję „Praskiej Akademii Nowych Mediów" – profesjonalnego kursu dziennikarstwa dla młodzieży z warszawskich szkół, organizowanego we współpracy i przy finansowym wsparciu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa". Kurs, prowadzony przez doświadczonych dziennikarzy i ludzi mediów, miał na celu przekazanie podstawowych umiejętności dziennikarsko-reporterskich, a także przygotowanie do realizacji filmowych materiałów informacyjno-publicystycznych. W projekcie „Praskiej Akademii.." byliśmy odpowiedzialni za warstwę merytoryczną (opracowanie programu zajęć), dobór wykładowców, a także zapewnienie infrastruktury szkoleniowej.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski