Prelekcje, wykłady

W ramach projektów „Lato na Starej Pradze" i „A może na Pragę...", zrealizowanych w 2006 roku, prowadziliśmy prelekcje na temat historii i dziedzictwa kulturowo-historycznego warszawskiej Pragi. Prelekcje odbywały się w formule stacjonarnej (wówczas połączone były z pokazem multimedialnym slajdów) lub jako spacery tematyczne. Były prowadzone przez pracowników Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Sztuki PAN, a także przez uznanych varsavianistów – zawodowych przewodników miejskich. W 2005 roku, w ramach projektu „Praska jesień kultury", zorganizowaliśmy sesję naukową „Na prawym brzegu – dziedzictwo kulturowe warszawskiej Pragi", na którą złożyło się siedem referatów poświęconych tematyce historii i zabytków dzielnicy.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski