Sierpniowa realizacja programu dla Powstańców Warszawskich

W związku z obchodami 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz uczestnictwem weteranów w licznych uroczystościach i wydarzeniach na terenie stolicy, nasz program animacji czasu wolnego dedykowany Powstańcom Warszawskim został w sposób oczywisty temu całkowicie podporządkowany.

Na program sierpniowych animacji złożyły się m.in. spotkania z płk. Andrzejem Kruczyńskim - byłym oficerem GROM-u, płk Witoldem Lisowskim ps. Lis – historykiem, dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego w latach 1984-1989, inicjatorem powołania do życia Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza oraz osobą nagrodzoną medalem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, a także autorem tomików wierszy. Do wydarzeń upamiętniających obchody rocznicowe nawiązaliśmy, organizując spektakl poetycko-muzyczny „Vorbrodt'44" oparty na prawdziwej historii sanitariuszki Krystyny Vorbrodt ps. Kinga, opowiedziany w artystycznej formie przez Joannę M. Vorbrodt. Natomiast Janusz Owsiany w stałym cyklu „Gawęd" przedstawił sylwetkę Antona Roya Ganza, pierwszego powojennego ambasadora Szwajcarii, który w trakcie swojego pobytu na placówce dyplomatycznej w Polsce wykonywał zdjęcia m.in. Warszawy, co po latach składa się na wielkiej wartości dokument podnoszącego się z ruin miasta.

Dla wytchnienia przygotowaliśmy dla Powstańców Warszawskich wyjazd wspólnym transportem z Nowolipia do Królikarni, gdzie spacerując alejką wśród drzew, mogli podziwiać ustawione w przestrzeni publicznej instalacje Parku Rzeźb. A grupa miłośników piłki nożnej brała udział w widowisku sportowym na stadionie Legii Warszawa.

Dziękujemy wszystkim za ich wkład w realizację programu, a w sposób szczególny:
Joanna M. Vorbrodt
Romuald Vorbrodt
Peweł Łęczuk
Rita Twardziak
Muzeum Narodowe w Warszawie
Królikarnia Park Rzeźb
Radosław Rataj
Ania Knapel
Maciej Siwek
Fundacja Legii Warszawa
Joanna Dolińska-Dobek
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie
Janusz Owsiany
Wolontariusze Stowarzyszenia Monopol Warszawski.

Chcemy również przy tej okazji ogłosić, że od sierpnia do Stowarzyszenia Monopol Warszawski dołączyli nowi pracownicy, wspierając nas swoim doświadczeniem i zaangażowaniem. Oto oni: Sylwia Polesiak jako koordynatorka projektu oraz Joanna Dąbek i Michał Palarczyk w roli koordynatorów ds. wolontariatu i logistyki. Są to osoby od lat związane z Domem Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22, znane i lubiane przez środowisko weteranów i pracowników ośrodka. Bez wątpliwości wspólnie dołożymy wszelkich starań, by oferować w przyszłości Powstańcom Warszawskim jeszcze bardziej adekwatny i wartościowy program animacji czasu wolnego. Annie Anuczak i Krzysztofie Bubiak życzymy powodzenia w ich nowych zawodowych projektach.

Wydarzenia zorganizowane przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski w ramach "Programu animacji społeczno-kulturalnej dla warszawskich weteranów - uczestników Powstania Warszawskiego" współfinansowanego przez m.st. Warszawę.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski