Szkolenia dla wolontariuszy

Jako partner Domu Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 jesteśmy odpowiedzialni za koordynację wolontariatu na rzecz weteranów.

Jednym z ważniejszych elementów tej działalności jest organizowanie regularnych spotkań i warsztatów.

W lipcu postanowiliśmy przeprowadzić szkolenia z udzielanie pierwszej pomocy. Wzięło w nich udział 41 osób, dbających na co dzień o podopiecznych Nowolipia. Kurs poprowadzili pracownicy firmy Erkao.

Projekt finansowany jest z budżetu Miasta st. Warszawy w ramach "Programu animacji społeczno-kulturalnej dla warszawskich weteranów - uczestników Powstania Warszawskiego".

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski