„Warszawa, Wasz nowy dom" - podsumowanie projektu

Od października do grudnia 2022 roku realizowaliśmy program działań edukacyjno-integracyjnych pn. „Warszawa, Wasz nowy dom", który dedykowany był rodzinom ukraińskim i polskim. Projekt uruchomiony przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy był realizowany przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

W ramach zadania zorganizowaliśmy: 4 spotkania integracyjne, 14 miejskich spacerów tematycznych z przewodnikiem, 15 wyjść do instytucji kultury, sztuki i nauki, 12 jednodniowych wycieczek po Warszawie i okolicach, a także 56 godzin warsztatów dla młodzieży.

W kontekście zmian społecznych związanych z realizacją zadania osiągnęliśmy następujące cele: integracyjny (ułatwienie ukraińskim uchodźcom adaptacji w środowisku lokalnym), edukacyjny (przekazanie wiedzy o historii oraz współczesności Polski i Warszawy, podniesienie poziomu znajomości języka polskiego dzięki uczestnictwu w programie polskich rodzin), popularyzatorski (upowszechnianie materiału dokumentalistycznego ze zrealizowanego programu i pozycjonowanie go jako rozwiązania modelowego, rekomendowanego do powielenia w innych ośrodkach miejskich).

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski