„Blok, podwórko, kamienice – ożywiły się dzielnice”

W roku 2012, w partnerstwie z Biurem Funduszy Europejskich Urzędu Miasta St. Warszawy, Stowarzyszeniem ODBLOKUJ oraz MOPS – Praga Południe, zrealizowaliśmy przekrojowy projekt rewitalizacji społecznej i kulturalnej pod nazwą „Blok, podwórko, kamienice – ożywiły się dzielnice”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było pobudzenie mieszkańców z tzw. obszarów kryzysowych Pragi i Targówka do partycypacji na rzecz ich najbliższego otoczenia. W ramach projektu przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami (celem identyfikacji ich potrzeb), przygotowano projekty architektoniczne w zakresie zieleni oraz tzw. małej architektury, a także – wspólnie z mieszkańcami – wykonano projekty rewitalizacji ogródków. Pokłosiem projektu jest także aplikacji mobilna „Prawa Warszawa”, dostępna na Androida oraz iOS

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski