Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości „Aktywna Praga”

W roku 2014 w oparciu o wieloletnie doświadczenia własne, a także dzięki zaangażowaniu współpracujących ekspertów, rozpoczęliśmy proces tworzenia stałej platformy wsparcia i aktywizacji społeczności warszawskiej Pragi w rożnych obszarach: podejmowania działalności gospodarczej, kształcenia, zwiększania szans na rynku pracy, rozwoju w zakresie kultury i sztuki, a także pobudzania kreatywności. To przedsięwzięcie to Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości „Aktywna Praga”, które docelowo – w oparciu o środki publiczne i dotacje Unii Europejskiej, a także we współpracy z Centrum Kreatywności Targowa – powinno przekształcić się w strukturę klastrową.

 

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski