Centrum Kultury na Pradze, 2004-2010

W latach 2004-2005, wspólnie z powołaną przez nas do życia Fundacją „Na Starej Pradze” zrealizowaliśmy kilka dużych przedsięwzięć artystycznych, stanowiących etap pilotażowy projektu stworzenia Centrum Kultury na Pradze. Były to m.in.: „Małe Formy, Radosna Twórczość – Aktorska Wiosna Teatralna”, cykl prelekcji o historii i zabytkach Pragi, połączonych z warsztatami plastycznymi pn. „Lato na starej Pradze”, sesja naukowa o dziedzictwie kulturowym Pragi pn. „Praska Jesień Kultury”, przedstawienia dla dzieci „Pan Andersen na Pradze”. Największym z przedsięwzięć było utworzenie w listopadzie 2005 roku stałej, niezależnej sceny na terenie warszawskiego „Konesera” tj. Teatru Wytwórnia. Współzałożycielami Teatru byli dramaturdzy z Grupy G-8. Teatr funkcjonował do 2010 roku. Na jego deskach wystawiono łącznie kilkadziesiąt spektakli, w tym dla dzieci i młodzieży. Podstawą repertuaru dla najmłodszych były inscenizacje bajek. W programie sceny dla dzieci znalazły się także warsztaty twórcze dla najmłodszych, a dzieci z najbiedniejszych rodzin praskich otrzymały darmowy wstęp na spektakle.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski