Certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom” dla Domu Powstańców Warszawskich

Warszawska Rada Seniorów oraz Urząd m.st. Warszawy przy współpracy z dzielnicowymi radami seniorów co roku zaprasza wszystkie instytucje, podmioty gospodarcze i organizatorów wydarzeń w stolicy do udziału w konkursie i uzyskania certyfikatu pod nazwą „Miejsce Przyjazne Seniorom".

Jak czytamy na stronach organizatora: „[...] laureaci to przede wszystkim miejsca, gdzie senior jest traktowany godnie, z należytym dla jego wieku szacunkiem oraz wyrozumiałością."

22 października odebraliśmy z rąk Prezydent m.st. Warszawy Aldony Machnowskiej-Góry, dla Domu Powstańców Warszawskich certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom".
Dziękując za przyznanie certyfikatu i gratulując wszystkim wyróżnionym, Janusz Owsiany, Prezes Stowarzyszenia Monopol Warszawski, przyznał, że: „Taka legitymizacja daje szansę na większą rozpoznawalność Nowolipia 22 - miejsca niezwykłego, wartego uwagi, ofiarowanego przez Miasto, a co za tym idzie przez wszystkich mieszkanki i mieszkańców Warszawy, co przekłada się na możliwość dotarcia ze wsparciem do jak największej liczby mieszkających w stolicy seniorów naznaczonych żywą pamięcią historycznych wydarzeń okupacji i Powstania Warszawskiego."

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski