Dom Powstańców Warszawskich – sprawozdanie za rok 2021

Do 31 grudnia 2021 roku Stowarzyszenie Monopol Warszawski w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy zajmowało się realizacją zadania publicznego pn. „Kontynuacja działalności Domu Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich". Poniżej przedstawiamy raport z podjętych działań w ostatnim roku obowiązywania projektu.

Celem niniejszego zadania publicznego była bieżąca pomoc weteranom, uczestnikom Powstania Warszawskiego, a nade wszystko wspieranie ich w godnym życiu.

W 2021 roku ośrodek przy ul. Nowolipie 22 z powodu pandemii był ogólnodostępny tylko przez 5 miesięcy (od 26 maja do 22 października). Wówczas realizowaliśmy wytyczne programowe takie, jak: animacja czasu wolnego (koncerty, wykłady, warsztaty, gry i zabawy, wycieczki, uroczyste imprezy okolicznościowe, spotkania międzypokoleniowe, nagrywanie płyt, kręcenie filmu i teledysku), fizjoterapia indywidualna i grupowa, sesje psychologiczne, usługi kosmetyczne, poradnictwo, obiady i przekąski serwowane w placówce, a także uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych w Warszawie. Do dyspozycji powstańców pozostawała biblioteka, bieżąca prasa i magazyny, dostęp do telewizji, radia i komputera. W tym czasie podopieczni ośrodka mieli zapewniony dowóz w godzinach jego działania od poniedziałku do piątku. Do przewozów wykorzystywaliśmy 2 samochody pozostające w dyspozycji ośrodka, pojazdy prywatne pracowników, wolontariuszy oraz taksówki.

W tym samym czasie poza projektem otaczaliśmy opieką tych weteranów, których stan zdrowia nie pozwalał na wizyty na Nowolipiu. Wsparcie dotyczyło dostarczania posiłków, zakupów i lekarstw, organizowania terapii usprawniających w asyście fizjoterapeutów, wizyt towarzyskich, drobnych napraw, pomocy przy załatwianiu codziennych spraw poza domem.

W miesiącach, gdy ośrodek był zamknięty, pomoc powstańcom przekierowana została na wspieranie podopiecznych w ich domach w trybie dyżuru całodobowego od poniedziałku do niedzieli. Koordynacją zadań i codziennych telefonicznych kontaktów z seniorami zajmowali się certyfikowani opiekunowie, monitorujący ogólny stan i samopoczucie podopiecznych, jak również przyjmujący od nich konkretne zapotrzebowania na zakupy i usługi. Dzięki wsparciu wolontariuszy mogliśmy również zadbać o szereg drobnych działań umilających codzienność, jak: spacery, kwiaty, upominki, spotkania online.

Ogółem objęliśmy wsparciem grupę 160 osób, której dedykowani byli wszyscy pracownicy Stowarzyszenia Monopol Warszawski, nie tylko ci zatrudnienie na Nowolipiu, oraz blisko 250 wolontariuszy oraz służby mundurowe.

Rezultatem podjętych działań było wypracowanie dobrych praktyk i rozwiązań modelowych dla funkcjonowania placówek dla seniorów z uwzględnieniem sytuacji granicznych takich, jak wybuch pandemii. Oprócz odpowiednio dostosowanej placówki powstała również baza wolontariuszy tworzących na przyszłość sieć wsparcia. Przy okazji stworzone zostały standardy komunikacji z zewnętrznym otoczeniem tj. organizacjami, przedsiębiorstwami czy urzędami, a także zainteresowanie opinii publicznej tematem opieki nad seniorami w mediach społecznych.

Projekt finansowaliśmy z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, zbiórek publicznych oraz darowizn przekazywanych przez organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i osoby prywatne.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski