Dom Powstańców Warszawskich wznawia działalność po przerwie

Dnia 26 maja 2021 roku otworzyliśmy ponownie Dom Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22, zamknięty 12 marca 2020 roku decyzją Prezydenta m.st. Warszawy.

Zgodnie z ustaleniami ośrodek jest dostępny wyłącznie dla Powstańców Warszawskich, którzy przeszli dwukrotne szczepienie i dziesięciodniowy okres kwarantanny. Pozostali seniorzy otoczeni są naszą opieką w ich miejscu zamieszkania.

Stacjonarną opieką rotacyjną objętych jest do 20 seniorów. Skala całego przedsięwzięcia dedykowana jest ok. 170 osobom.

Okres trwania pandemii zweryfikował kluczowe zagadnienia związane z opieką nad Powstańcami Warszawskimi i uwypuklił rosnące potrzeby. Jednym z najpilniejszych tematów jest przeprojektowania zasad funkcjonowania Domu Powstańców Warszawskich oraz uzupełnienie liczby osób włączonych w jego obsługę wspomaganych przez wolontariuszy i opiekunów medycznych sprawujących nadzór nad zdrowiem i kondycją seniorów. Prowadzimy konsultacje, by wypracować najlepsze rozwiązanie.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski