Działalność ekspercka i konsultacyjna

W ramach działalności eksperckiej i konsultacyjnej sporządzamy także opracowania dotyczące historii Warszawy, wybranych miejsc i artefaktów (np. „Historia ogródków działkowych na terenie Pragi" – 2014). Prowadzimy również tzw. śledztwa historyczne (np. dotyczące bohaterów dzielnicy Białołęka – 2015) oraz bierzemy udział w szkoleniach i sympozjach tematycznych (np. w szkoleniu dotyczącym sektora creative industries w Berlinie na zaproszenie Gabinetu Prezydenta M.st. Warszawy – 2010). Ponadto, obsługujemy dziennikarzy zainteresowanych Pragą oraz pomagamy studentom, ludziom mediów i przewodnikom miejskim w zdobywaniu materiałów i informacji o tematyce praskiej. Wreszcie oceniamy projekty rewitalizacyjno-kulturalne i formułujemy rekomendacje (np. ostatnio prowadziliśmy konsultacje dotyczące formuły i kształtu Muzeum Polskiej Wódki dla BBI-JUVENES oraz PERNOD RICARD, a także konsultacje w sprawie projektu stworzenia Centrum Kreatywności w rewitalizowanym budynku przy ul. Targowej 56). Uczestniczymy także w konsultacjach społecznych (np. z kupcami z Bazaru Różyckiego) praz inicjujemy i opracowujemy własne projekty oraz zachęcamy do ich wspólnej realizacji naszych współpracowników i partnerów.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski