"LSW – dobry start, wspólna przyszłość"

Od września 2016 roku jako partner Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy uczestniczymy w projekcie współfinansowanym ze środków RPO WM 2014-2020 pod nazwą „LSW – dobry start, wspólna przyszłość”. W projekcie tym jesteśmy odpowiedzialni za przeprowadzenie kompleksowego programu aktywizacji zawodowej beneficjentów, w tym szkolenia z zakresu APP (Aktywne Poszukiwanie Pracy), opracowanie indywidualnych planów działania, doradztwo zawodowe i poradnictwo. Głównym celem projektu jest reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. mieszkańców rewitalizowanych obszarów m.st. Warszawy: Pragi Północ, Pragi Południe, Targówka, w tym pomoc w trwałym powrocie na rynek pracy. czytaj więcej

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski