Luty dla Powstańców

Choć luty to najkrótszy miesiąc w roku, to dla podopiecznych Domu Powstańców Warszawskich zorganizowaliśmy wiele wydarzeń. O niektórych z nich w skrócie chcemy tu Państwu opowiedzieć. Na koniec tradycyjnie już zapraszamy na fotograficzny przegląd miesiąca.

Ogromnym zainteresowaniem wśród Powstańców cieszy się nasz cykl: Gość. W lutym na spotkanie z weteranami zaprosiliśmy Tadeusza Sznuka, co zmotywowało do przybycia na Nowolipie nawet tych, którzy bardzo rzadko bywają w ośrodku. Podobnie było przy okazji koncertu okolicznościowego w wykonaniu chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w związku z rocznicą przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

W lutym zaproponowaliśmy Powstańcom cykl Gawęda, prowadzony przez Janusza Owsianego. Była to świetna okazja, by przypomnieć weteranom o programie miejskim, jaki realizujemy na ich rzecz dzięki współfinansowaniu przez m.st. Warszawę od 1 stycznia 2022 roku oraz pokazać prezentację ze zdjęciami, zrobionymi w trakcie całego tego czasu naszej aktywności.

Na luty przypadł również koniec karnawału. Do szeregu imprez ostatkowych organizowanych przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Nowolipiu dołączyliśmy solidarnie, zapraszając do Domu Powstańców Warszawskich Kapelę Praską, która w pełnym składzie przygrywała Powstańcom i wolontariuszom do wspólnej zabawy.

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich, którym dziękujemy za współpracę przy organizacji programu:
Karolina Czerwińska
Tadeusz Sznuk
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
Paweł Szkop
Kapela Praska
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
dr Renata Piątkowska
dr Marta Frączkiewicz
Monika Harchut
Szkoła Podstawowa nr. 222 im. Jana Brzechwy
Maciej Siwek.

Zespół Stowarzyszenia Monopol Warszawski w "Programie animacji społeczno-kulturalnej dla warszawskich weteranów - uczestników Powstania Warszawskiego" współfinansowanym przez m.st. Warszawę:
Janusz Owsiany, prezes
Anna Anuczak, koordynatorka programu
Krzysztofa Bubiak, koordynatorka wolontariatu
Ewa Drabikowska, koordynatorka wydarzeń społeczno-kulturalnych.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski