Odznaka Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych dla Stowarzyszenia Monopol Warszawski

Podczas spotkania wigilijnego 21 grudnia w Domu Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych nadał Stowarzyszeniu Monopol Warszawski odznakę za zasługi na rzecz weteranów.

Bardzo serdecznie dziękujemy i obiecujemy kontynuować nasze społeczne działania w duchu polskiej tradycji.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski