„Pracownia otwarta”, 2008-2014

W latach 2008-2014 przeprowadziliśmy łącznie pięć edycji projektu „Pracownia otwarta", współfinansowanego ze środków Urzędu Dzielnicy Praga-Północ. Projekt polegał na organizacji i prowadzeniu warsztatów malarskich oraz z zakresu grafiki i rysunku w formule otwartej. Przedsięwzięcie, oprócz pobudzania kreatywności i wyzwalania pasji twórczych, posiadało silny wymiar społeczny. Cieszyło się bowiem ogromnym zainteresowaniem osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. przede wszystkim kobiet z warszawskiej Pragi.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski