Projekt „Animator+”

W roku 2013, w partnerstwie z Fundacją „Grupa Twórcza”, Fundacją „Miasto Słów” oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku Collegium Civitas, zrealizowaliśmy projekt „Animator+”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych. Projekt skierowany był do osób w wieku 60+, a jego celem była jednoczesna aktywizacja seniorów oraz wsparcie procesów integracji międzypokoleniowej. Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów, w których seniorzy nabyli umiejętności animowania zajęć artystycznych dla dzieci.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski