Rejs statkiem

W tym roku przypada 105. rocznica powstania Towarzystwa Przyjaciół Pragi Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, które dało początek pięknej misji społecznej na rzecz stolicy. Po wojnie spadkobiercą przedwojennych oddziałów dzielnicowych zostało Towarzystwo Przyjaciół Warszawy – nasz partner w projekcie "Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22".

19 września na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Pragi Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Warszawy wraz z grupką niezłomnych Powstańców Warszawskich wypłynęliśmy w rejs po Wiśle, by uczcić jubileusz TPP oraz oddać z jednej strony hołd heroicznym próbom udzielenia pomocy walczącej Warszawie przez Berlingowców, a z drugiej – dramatycznym przeprawom przez Wisłę Powstańców Warszawskich pod ostrzałem niemieckim i radzieckim.

Wyprawa statkiem była pierwszą od chwili ogłoszenia pandemii wspólną wycieczką naszych podopiecznych, opiekunów i wolontariuszy. Szczera radość powstańców ze spotkania z kolegami, dobra organizacja przedsięwzięcia i duma kapitana z wyjątkowych gości na pokładzie stała się najlepszą rekomendacją dla zakończenia czasu izolacji. Mógł się o tym przekonać Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy, uczestnik rejsu.

Dopełnieniem fantastycznego klimatu wyprawy był udział Kapeli Praskiej z niezawodnym jej frontmenem, Czesławem Jakubikiem.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski