„Rewitalizacja Willi Żabińskich jako strategicznego elementu trasy turystycznej po warszawskiej Pradze Północ pn. „Szlak Pianisty””

Geneza przedsięwzięcia sięga 2012 roku, kiedy to we współpracy z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, w ramach działalności na rzecz popularyzacji i aktywizacji warszawskiej Starej Pragi, udostępniliśmy turystyczny szlak tematyczny pn. „Szlak Pianisty”.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski