"Róbmy Sztukę"

W grudniu 2017 roku zakończyliśmy realizację projektu pn. "Róbmy Sztukę", który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt adresowany był do dzieci ze szkół podstawowych na terenie całej Polski. Jego zadaniem była edukacja w zakresie sztuki nowoczesnej oraz pobudzanie wrażliwości i kreatywności artystycznej u dzieci.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski