Szmulowizna

Nazwa "Szmulowizna" pochodzi od właściciela tych gruntów Szmula (Samuela) Jakubowicza Sonnenberga, zwanego Zbytkowerem (1756 – 1801). Szmul Zbytkower był żydowskim kupcem, bankierem, faktorem, protegowanym króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz protoplastą rodu Bergsonów (w tym filozofa Henryka Bergsona). Początkowo folwark Zbytkowera nosił nazwę Bojnówek, jednak z czasem wraz z okolicznymi terenami przyjął nazwę Szmulowizna. W XX wieku wschodnią część Szmulowizny nazywano Michałowem na cześć księcia Michała Piotra Radziwiłła. W czasach PRL upowszechniono nazwę Szmulowizna, chcąc zwalczać wpływy ziemiaństwa i kościoła. Osada Szmulowizna znajdowała się na terenie dzisiejszego kompleksu budynków Warszawskiej Wytwórni Wódek "Koneser" przy ul. Ząbkowskiej i pierwotnie składała się z trzynastu budynków zamieszkałych przez ludność Żydowską.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski