„To Sztuka! Puka” czyli co piszczy w galerii sztuki współczesnej

W roku 2012 zrealizowaliśmy w partnerstwie z Narodową Galerią Sztuki „Zachęta” projekt pn. „To Sztuka! puka” współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt miał na celu szerzenie wiedzy o sztuce współczesnej oraz rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych u dzieci w szkołach i placówkach edukacyjnych z małych miejscowości, miasteczek i wsi na terenie Polski. Zakładał przeprowadzenie warsztatów ze sztuki współczesnej dla dzieci. Był również lekcją pokazową dla nauczycieli, którym przekazaliśmy materiały dydaktyczne, zawierające gotowe scenariusze lekcji z zakresu sztuki i kultury współczesnej.

czytaj więcej

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski