Umowa w sprawie instalacji czujników tlenku węgla i dymu

23 września podpisaliśmy w imieniu Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich Nowolipie 22 umowę w sprawie instalacji czujników tlenku węgla i dymu w prywatnych lokalach naszych podopiecznych, deklarując równocześnie swoją gotowość do przystąpienia do Obywatelskiego Komitetu Ochrony Powstańców (OKOP). Sygnatariuszami porozumienia byli: Paweł Florek z ramienia OKOP, Komendant Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy st. bryg. mgr inż. Leszek Smuniewski, Zarząd AISKO / Kidde - Bezpieczni w domu Norbert Jackowicz i Łukasz Narewski, Komendantka Stołecznej Chorągwi ZHP Paulina Gajownik, Naczelnik OSP Kobyłka Sebastian Żurawski, Naczelnik OSP Józefów Radosław Firląg, Prezes Stowarzyszenia Monopol Warszawski Janusz Owsiany oraz Kierownik Domu Powstańców Warszawskich Tomasz Misztal.
Podpisując deklarację sygnatariusze porozumienia potwierdzili tym samym, że dołożą wszelkich starań, aby podopieczni Domu Powstańców Warszawskich otrzymali bezpłatnie optymalną ochronę swoich domostw.
Na początek firma AISKO ufundowała 160 czujników.
W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja z weteranami o celu tego przedsięwzięcia i odpowiadano na wszelkie wątpliwości, co do potrzeby montażu tych urządzeń w domach seniorów.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski