Utworzenie przy ul. Nowolipie 22 domu dziennego wsparcia dla seniorów – byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego

Zwieńczając wspólną akcję „Pamiętamy i pomagamy”, podjętej przez SMW w partnerstwie z TPW w listopadzie 2017 roku, polegającej na stworzeniu sieci wsparcia dla warszawskich kombatantów w oparciu o pracę wolontariuszy, weszliśmy we współpracę z m. st. Warszawa, podejmując inicjatywę utworzenia dziennego domu wsparcia dla Weteranów Powstania Warszawskiego.

Byli Powstańcy to osoby w podeszłym wieku, często chore, niesamodzielne, bezradne, samotne, żyjące w ubóstwie. Wymagają codziennej opieki i wszechstronnej pomocy, w tym w najbardziej podstawowych czynnościach: w wyjściu do lekarza, w zrobieniu zakupów, w przygotowaniu posiłku czy posprzątaniu mieszkania.

Stworzenie Domu Dziennego Wsparcia dla uczestników Powstania Warszawskiego postrzegamy jako ukoronowanie naszych wspólnych działań, pozwalające oraz na zaspokojenie jak największego spektrum indywidualnych potrzeb interesariuszy, zapewniając im opiekę, ciepłe posiłki oraz – a może przede wszystkim – zainteresowanie oraz ludzkie ciepło.

Uruchomienie placówki planowane jest w rocznicę zakończenia powstania warszawskiego: 2 października 2018 r. Koszty adaptacji obiektu oraz działalności placówki w latach 2018-2019  zostaną pokryte z budżetu m.st. Warszawy i wyniosą 1,637 mln zł.

 

Ogłoszenia:

Zapytanie ofertowe na podłogę podnoszoną 13.07.2018

 

ANULOWANO

Zapytanie ofertowe na prace budowlane 17.07.2018

Informacja o wyborze wykonawcy

Zapytanie ofertowe na posadzki 20.07.2018

Informacja o wyborze wykonawcy

Zapytanie ofertowe na instalacje 20.07.2018

Informacja o wyborze wykonawcy

Zapytanie ofertowe na samochód 25.07.2018

Informacja o wyborze wykonawcy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi medyczne i pokrewne dla seniorów - podopiecznych ośrodka przy ul. Nowolipie 22

Załącznik 1. SIWZ

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski