Wakacyjne atrakcje dla weteranów

Podsumujmy lipcowy program wydarzeń kulturalno-społecznych dedykowany Powstańcom Warszawskim z ośrodka dziennego wsparcia przy ul. Nowolipie 22.

Nasza oferta w tym wakacyjnym miesiącu obfitowała w imprezy rozrywkowe, jak choćby spektakl słowno-muzyczny prezentujący historię tanga; wycieczki na 4. Piknik Fundacji Pomoc dla Weterana w Łodzi i do Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku; wyjazd na zwiedzanie budynku sejmu, dzięki uprzejmości Małgorzaty Kidawy-Błońskiej; a także spotkania z aktorką Teatru Ateneum, Ewą Telegą. Wśród tych wydarzeń nie mogło zabraknąć gawędy Janusza Owsianego, który tym razem rozmawiał z Powstańcami o miesiącach poprzedzających wybuch zrywu niepodległościowego 1 sierpnia 1944 roku.

Wydarzenia lipcowe dopełniła uroczystość, jaka odbyła się 25. w Domu Powstańców Warszawskich, stanowiąca inaugurację obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym dniu zorganizowaliśmy na Nowolipiu koncert pieśni powstańczych i patriotycznych w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego "Harfa".

W tym miejscu dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w realizacji programu:
Towarzystwo Śpiewacze "Harfa"
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Teatr Ateneum
Ewa Telega
Fundacja Pomoc dla Weterana
Sejm
Małgorzata Kidawa-Błońska
Teatr "Grot"
Zespół The Goaters
Kinga Teresa Głogowska
Arkadiusz Głogowski
Dorota Błaszczyńska-Mogilska
Dawid Rydz
Maciej Kozioł
Janusz Owsiany
Wolontariusze Stowarzyszenia Monopol Warszawski.

Wydarzenia zorganizowane przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski w ramach "Programu animacji społeczno-kulturalnej dla warszawskich weteranów - uczestników Powstania Warszawskiego" współfinansowanego przez m.st. Warszawę.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski