Warszawska Wytwórnia Wódek „Koneser”, Centrum Praskie „Koneser”

U zbiegu ulic Ząbkowskiej i Markowskiej mieści się zabytkowy kompleks budynków dawnej Warszawskiej Wytwórnia Wódek "Koneser". Fabryka została zbudowana w 1897 roku z charakterystycznej czerwonej cegły w stylu neogotyckim. Kompleks składał się z budynków różnego przeznaczenia: magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, budynków mieszkalnych i przedszkole. Fabryka należała do grupy najbardziej zaawansowanych technologicznie warszawskich zakładów produkcyjnych tamtych czasów. Lata świetności Warszawskiej Wytwórni Wódek "Koneser" (tzw. Monopolu) przypadły na dwudziestolecie międzywojenne. Wówczas w fabryce zatrudnionych było ponad 400 osób, a jej możliwości produkcyjne osiągały ćwierć miliona butelek trunku na dobę. W związku z pogarszająca się sytuacją finansową zakładu w latach 90-tych XX w. opracowane zostały plany ratunkowe, a także koncepcja całkowitego przeobrażenia tego miejsca i przekształcenia go w Praskie Centrum Kultury. Jednym z inicjatorów i współautorów tego projektu było właśnie Stowarzyszenie Monopol Warszawski. Ostatecznie produkcja wódek (m.in. "Luksusowej", "Wyborowej", czy "Żytniej") prowadzona była do roku 2002. Pod koniec aktywności fabryki, w zabytkowych obiektach "Konesera" niewykorzystywanych już do produkcji, powstały pierwsze zręby centrum kulturalno-artystycznego. Otwarty został Teatr "Wytwórnia", który działał do końca 2010 roku, powstały galerie sztuki oraz  knajpki i kluby ("CzystaOjczysta",  "Sen Pszczoły" – obecnie przeniesione do innych lokalizacji). Organizowane były tu także wystawy i pokazy typu street performance. Ostatecznie, w związku z fatalnym stanem technicznym budynków, obiekt został sprzedany z założeniem przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji. Obecnie trwają prace nad stworzeniem w tym miejscu Praskiego Centrum "Koneser". Projekt łączy funkcje kulturalne, rozrywkowe, usługowe, biznesowe oraz mieszkalne. Na terenie "Konesera" powstaje także "Muzeum Wódki Polskiej", ukazujące ponad 600-letnią historię i tradycję polskiego gorzelnictwa. Mieści się ono w zabytkowym budynku rektyfikacji spirytusu z 1897 roku. Od roku 2015 na terenie "Konesera" swoją siedzibę ma Warszawski Google Campus. Początkowo zajmował on - zrewitalizowany w pierwszej kolejności - budynek "Kordegardy" (charakterystyczna budowla u zbiegu ulic Ząbkowskiej i Markowskiej, tuż koło bramy głównej), obecnie mieści się w specjalnie zaadaptowanym do własnych potrzeb dawnym magazynie spirytusu.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski