Wizyta w Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego

Na zaproszenie Tomasza Karasińskiego odwiedziliśmy z Powstańcami Warszawskimi Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego, mieszczące się w dawnej siedzibie Banku Polskiego przy ul. Bielańskiej 10/12.

Miejsce to z wielu względów przywołuje wspomnienia z 1944 roku. W czasie powstania o gmach i wokół niego toczyły się zacięte walki, a wiele lat później w ocalałym skrzydle budynku planowano umieścić Muzeum Powstania Warszawskiego. Obecnie jest to obiekt biurowo-handlowy, a w jego wnętrzu znajduje się m.in. gromadzona z ogromnym zaangażowaniem ekspozycja artefaktów i wspomnień o uczestnikach wydarzeń historycznych z 1944 roku.

Odwiedzający wystawę powstańcy ze wzruszeniem i fascynacją przyglądali się przedmiotom, które na powrót wymuszały konfrontację z własnym doświadczeniem wyniesionym z powstania. Za każdym razem niezwykłe jest odkrycie, że nie zawsze należy dowierzać swojej pamięci. Kolejne artefakty mogą bowiem odsłonić nieznaną dotąd perspektywę nawet na te wydarzenia, w których sami uczestniczyliśmy.

Na prezentowane zbiory muzealne składają się pamiątki ofiarowane przez weteranów m.in. Jerzego Oględzkiego ps. „Jur", obecnego wczoraj na oprowadzaniu, pozyskane od rodzin, wyszperane na aukcjach, a także uratowane od zniszczenia w trakcie wykonywanych rozbiórek budowlanych czy remontów ziemnych.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski