Wycieczka do Palmir i Łomnej

4 czerwca Stowarzyszenie Monopol Warszawski zorganizowało dla Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 wycieczkę. Weterani pojechali do Muzeum - Miejsca Pamięci Palmiry, zapoznali się z ekspozycją i udali się  do Stacji Badawczej Muzeum i Instytutu Zoologii i Parazytologii PAN w Łomnej.

Dzięki uprzejmości pana prof. dr. hab. Dariusza Iwana uczestnicy odwiedzili niezwykłe miejsca i wysłuchali fascynujących opowieści na temat historii polskich zbiorów zoologicznych, co wywołało sporo refleksji nad losem polskiej nauki z uwzględnieniem tragicznych lat II wojny światowej. Powstańcy mieli wyjątkową sposobność przyglądnąć się z bliska niezwykłym i niedostępnym na co dzień eksponatom, pochodzącym jeszcze z XIX wieku, co wywołało sporo emocji.

Wycieczce przewodził, okraszając ciekawą gawędą Janusz Owsiany, prezes Stowarzyszenia Monopol Warszawski.

Dziękujemy wolontariuszom za pomoc w trakcie wycieczki.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski