Wycieczki dla Powstańców Warszawskich

W latach 2019-2021 Stowarzyszenie Monopol Warszawski z partnerami towarzyszącymi zorganizowało dla podopiecnzych dziennego domu dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 kilkanaście tematycznych wycieczek po Warszawie i Mazowszu.

Wyjazdom towarzyszyli wolontariusze pełniący rolę opiekunów oraz przewodnik i varsavianista, Janusz Owsiany.

Oprócz celów czysto poznawczych i rekreacyjnych, okazało się, że wspólne wyjady stanowią remedium na samotność i potrzebę kontaktów międzyludzkich. Dla Powstańców Warszawskich udział w wycieczkach był jedną z najbardziej atrakcyjnych form aktywizacji i  przynależności do społeczeństwa.

Projekt współfinansowało Biuro Pomocy Społecznej i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski