"Warszawa - Wasz nowy dom" - program pomocowy dla młodzieży ukraińskiej i polskiej

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy uruchomiło po wakacjach II edycję programu integracyjno-edukacyjnego dla młodzieży i ich rodzin – obywateli Ukrainy i Polski. Jego celem jest zapewnienie pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym poprzez integrację obywateli Ukrainy i Polski w szczególności młodzieży w wieku 14-21 lat oraz zwiększenie dostępności do edukacji dla dzieci i młodzieży ukraińskiej.

Stowarzyszenie Monopol Warszawski otrzymało w ramach tego programu środki na sfinansowanie projektu „Warszawa - Wasz nowy dom"/ „Варшава – ваш новий дім". Na jego potrzeby stworzyliśmy Akademię Varsavianistyczną, w ramach której zapewnimy dodatkowe zajęcia animacyjne i integrujące młodzież ukraińską i polską. Bardzo ważnymi celami tego zadania są również: ułatwienie procesu edukacji dzieci i młodzieży ukraińskiej w polskich szkołach oraz wspólne poznawanie Warszawy i jej okolic będących nowym domem uchodźców.

Ruszamy 15 października i program realizować będziemy do końca 2022 roku. W tym czasie odwiedzimy miejsca historyczne oraz takie, które posiadają unikatowe walory kulturalne i przyrodnicze (np. miejsca pamięci, placówki muzealne, zabytki, elementy dziedzictwa przemysłowego). Zakresy zwiedzania dobraliśmy w ten sposób, aby uwzględniały elementy programów nauczania na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, ułatwiając tym samym młodzieży ukraińskiej proces wdrażania się do nauki w polskich placówkach szkolnych. Zadbaliśmy również o to, by podejmowane tematy łączyły się z szeroko pojęta varsavianistyką, co pozwali uczestnikom poznać polską kulturę i historię (z perspektywy stolicy kraju).

Zakładamy wizyty w 14 różnych instytucjach kultury, nauki i sztuki, w tym także weźmiemy udział w koncertach oraz wydarzeniach kulturalnych i artystycznych.
Przygotowaliśmy warsztaty dokumentalistyczne „Zostań Youtuberem" prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę przy wsparciu ukraińskiego dziennikarza. Wydarzenia te odbywać się będą w weekendy w dwóch grupach: od 10:00 do 14:00 oraz od 14:30 do 18:30 i służyć będą przede wszystkim pogłębianiu integracji polsko-ukraińskiej i zachęcaniu do podjęcia inicjatywy oraz nauki montażu filmów w aplikacji Davinci Resolve.

W ramach projektu planujemy zorganizować spacery tematyczne po Warszawie z udziałem przewodnika oraz tłumacza symultanicznego, a także wycieczki jednodniowe po Warszawie i okolicach. W czasie tych imprez zapewniamy wyżywienie

W programie naszego projektu nie zabraknie spotkań integracyjnych prowadzonych przez animatorów i przygotowanych w formule warsztatów np. kulinarnych czy plastycznych. Jedno ze spotkań odbędzie się z udziałem Powstańców Warszawskich – podopiecznych Domu Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22. Z kolei następne ze spotkań planowane na grudzień będzie poświęcone polskiej tradycji bożonarodzeniowej i da okazję do degustacji tradycyjnych polskich potraw wigilijnych.

Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy - liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu:

Stowarzyszenie Monopol Warszawski
ul. Markowska 20/1
03-742 Warszawa
telefon: 505904489, телефон: 531444422 (підключення підтримуються укр)
e-mail: biuro@monopolwarszawski.pl

 

Harmonogram - październik

Harmonogram - listopad

Harmonogram - grudzień

 

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski