Złoty BohaterOn i BohaterOn Publiczności dla Stowarzyszenia Monopol Warszawski

25 października na gali nagród BohaterOny 2021 wynikiem głosowania internetowego Janusz Owsiany, Prezes Stowarzyszenia Monopol Warszawski, odebrał dwie statuetki: Złotego Bohaterona oraz Bohaterona Publiczności za prowadzenie jedynego w Polsce Domu Dziennego Pobytu dla Weteranów - Żołnierzy Powstania Warszawskiego, tworzenie przestrzeni do spotkań ze świadkami historii, edukacji historycznej oraz za codzienną opiekę i wsparcie dla bohaterów. Obie nagrody zostały przyznane w kategorii "Organizacja non profit". Statuetki odbieraliśmy z tym większym wzruszeniem, że przyglądali się temu z widowni nasi podopieczni - Powstańcy Warszawscy.

Przypomnijmy zatem, że od 3 lat budujemy wytrwale społeczność, którą z jednej strony tworzą żyjący w stolicy uczestnicy Powstania Warszawskiego, a z drugiej - osoby dobrej woli, które wolontarystycznie ofiarowują swój czas i umiejętności, by pomóc weteranom. Okazywane wsparcie ma różną postać, to: rozmowa, animacja czasu wolnego, organizacja spotkań międzypokoleniowych czy wydarzeń artystycznych, a także podanie ciepłego posiłku czy wygodnej poduszki pod plecy. To fundament uruchomionej w ten sposób sztafety solidarności międzypokoleniowej i autentycznej troski o seniorów.

Dziękujemy pracownikom, wolontariuszom i przyjaciołom Nowolipia 22 za okazane zaufanie.

Dom Powstańców Warszawskich finansowany jest ze środków m. st. Warszawy oraz licznego grona dobroczyńców.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski