Zwiedzanie Willi Żabińskich w ramach obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Stowarzyszenie Monopol Warszawski zajmujące się m. in. organizacją wycieczek i oprowadzaniem przewodnickim, 2 sierpnia zaprosiło wszystkich chętnych do Willi Żabińskich na terenie warszawskiego ZOO.

Zwiedzanie tego zabytkowego budynku było jednym z wydarzeń o charakterze otwartym, jakie SMW zaplanowało z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Okupacyjna historia służbowego mieszkania, zajmowanego wówczas przez dyrektora Jana Żabińskiego i jego najbliższych, to z jednej strony świadectwo pomocy żydowskim uciekinierom z getta. Natomiast z drugiej – to miejsce działalności konspiracyjnej Jana Żabińskiego, żołnierza Armii Krajowej i uczestnika walk powstańczych.

Oprowadzanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej zgromadzeni w pomieszczeniach dawnego mieszkania służbowego dyrektora Żabińskiego, jego żony i syna mogli wysłuchać fascynującej opowieści o zwyczajnie niezwyczajnej rodzinie, która w ciągu 3 lat okupacji wydobyła z getta, następnie dała schronienie i przysposobiła do życia setki Żydów. Główną kryjówką dla uciekinierów była piwnica, przekształcona dziś w Izbę Pamięci, dokąd uczestnicy zwiedzania zostali poproszeni w drugiej jej części.

Przewodnikami po tym niezwykłym miejscu byli Anna Anuczak i Janusz Owsiany reprezentujący SMW.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski