Warszawska Praga

Targowa 56 – Centrum Kreatywności Targowa
Targowa 56 – Centrum Kreatywności Targowa

Z Bazarem Różyckiego sąsiaduje cenna dla historii Pragi kamienica pod nr 56. Ten dwupiętrowy dom powstał jeszcze w latach 1865-1867 dla Karola Juliusza Mintera, właściciela znanej warszawskiej odlewni, która wykonała m.in. rzeźbę syrenki stojącej na Rynku Starego Miasta. Niestety, tak jak w przypadku wielu praskich kamienic, dom utracił po wojnie cały wystrój fasady, łącznie z datą ,,1867″ umieszczoną na attyce (część żeliwnych cyfr z attyki uratował dla Muzeum Historycznego m.st. Warszawy historyk Janusz Sujecki).

16.08.2017
Bazar Różyckiego
Bazar Różyckiego

Posesja przy Targowej 50/52 bezpośrednio sąsiaduje z Bazarem Różyckiego – ostatnim, czynnym i zachowującym ciągłość działalności handlowej, historycznym bazarem warszawskim. Bazar został założony pod koniec XIX wieku przez Juliana Józefa Różyckiego na obszarze zajmowanym wcześniej przez targowiska. Pomimo swojego statusu zabytku, a także bogatej i barwnej historii, miejsce to ulega postępującej degradacji.

16.08.2017
Targowa 50/52 – Muzeum Warszawskiej Pragi
Targowa 50/52 – Muzeum Warszawskiej Pragi

Zespół trzech kamienic znajdujących się pod wspólnym adresem Targowa 50/52 stanowi dziś ważne świadectwo dziejów dzielnicy. Pierwsza z lewej, mała piętrowa kamieniczka jest obecnie najstarszym zachowanym na Pradze domem mieszkalnym. Wzniósł ją dla siebie Berek Lejzerowicz Rothblith w latach 1818-1819. Odrobinę większa kamienica, zlokalizowana jako pierwsza od strony prawej, powstała dla tego samego właściciela, lecz dekadę później.

16.08.2017
Targowa 63 – dawna siedziba Polskiego Radia
Targowa 63 – dawna siedziba Polskiego Radia

Jeszcze w 1880 na ulicy – zgodnie z jej nazwą – kwitło targowisko. Przeważał handel hurtowy, który zaopatrywał targi miejskie. Głównymi towarami były: bydło, trzoda chlewna, konie, bryczki, drewno opałowe, uprzęże oraz zboże. Po likwidacji targowiska na jego miejscu urządzono skwery i ułożono chodniki. Po II wojnie światowej ulica Targowa, jako stosunkowo mało zniszczona, stała się główną siedzibą władz państwa i miasta. Przeprowadzono przez nią pierwszą, powojenna linię tramwajową.

16.08.2017
Mykwa
Mykwa

Z posesją dawnej praskiej synagogi sąsiaduje od wschodu kolejny z praskich judaików, tj. piętrowy budynek dawnej żydowskiej łaźni rytualnej czyli tzw. mykwy przy ul. Kłopotowskiego 31. W mykwie znajdował się rodzaj basenu z wodą o bardzo powolnym przepływie. Ilość wody powinna była wystarczać do zanurzenia całego ciała. Pobożni Żydzi oczyszczali się tu przed szabasem i świętami religijnymi, obmywano też naczynia po zakupieniu ich od nie-Żydów.

16.08.2017
Teatr Lalek „Baj”
Teatr Lalek „Baj”

Przy ul. Jagiellońskiej 28 znajduje się jeden z najokazalszych zabytków dzielnicy – dawny Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona (mianem starozakonnych określano kiedyś osoby wyznania mojżeszowego), obecnie służący m.in. za siedzibę Teatru Lalek "Baj". Obiekt powstał według projektu Henryka Stifelmana i Stanisława Weissa w latach 1913-14, a ukończenie budowy upamiętnia istniejąca do dzisiaj na jego fasadzie tablica, ozdobiona polskim orłem i warszawską syrenką.

16.08.2017
Miejsce po praskiej synagodze.
Miejsce po praskiej synagodze.

Także u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Kłopotowskiego znajduje się nieduży zieleniec służący obecnie jako plac zabaw. Jest to miejsce po praskiej synagodze – nieistniejącej, głównej synagodze praskiej gminy żydowskiej. Budowla dawnej synagogi, zaprojektowana przez Józefa Grzegorza Lessla, powstała w 1835 roku na terenie ściśle związanymi z dziejami praskich Żydów.

16.08.2017
Dom Weteranów Powstania 1863 roku
Dom Weteranów Powstania 1863 roku

W rozwidleniu ulic Floriańskiej i Jagiellońskiej stoi dawny Dom Weteranów Powstania 1863 roku, co upamiętnia stosowna tablica. Gmach powstał w latach 1896-1900 z inicjatywy rosyjskiego Czerwonego Krzyża jako zakład dla wdów po poległych żołnierzach rosyjskich. Niegdyś narożnik budynku wieńczyła nieduża kopuła, a pod nią na pierwszym piętrze znajdowała się kaplica prawosławna.

16.08.2017
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski