Aktualności

Pomoc seniorom w święta i na co dzień
Pomoc seniorom w święta i na co dzień

Dom Powstańców Warszawskich został otwarty 30 września 2018 roku. Jest to pierwsza placówka dedykowana żyjącym na terenie stolicy weteranom, gdzie mogą liczyć na ciepły posiłek, wsparcie w rehabilitacji, poradnictwo, wydarzenia kulturalne, a nade wszystko spotkania międzypokoleniowe. Obliczona na wsparcie dla około 30 osób.

07.01.2021
Spacery z powstańcami
Spacery z powstańcami

Opiekunowie i wolontariusze związani z Domem Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22 od kilku już miesięcy prowadzą akcję aktywowania naszych podopiecznych poza ośrodkiem, który nadal jest zamknięty z powodu trwającej w kraju pandemii.

14.09.2020
Co słychać u powstańców?
Co słychać u powstańców?

Pandemia nie oszczędziła nikogo. Gdy w marcu zapadła decyzja o tymczasowym zamknięciu Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, zmieniła się również forma opieki nad podopiecznymi Nowolipia 22. Trzeba było przeorganizować system pomocy tak, aby dotrzeć do wszystkich, którzy nagle zostali zamknięci w czterech ścianach.

25.08.2020
104 powstańców pod stałą opieką ośrodka na Nowolipiu 22
104 powstańców pod stałą opieką ośrodka na Nowolipiu 22

Kiedy 30 września 2018 r. Stowarzyszenie Monopol Warszawski przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy otwierało długo oczekiwane miejsce dziennego pobytu dla Powstańców Warszawskich, było jasne, że przyjdzie się nam zmierzyć z wyzwaniem, którego jeszcze nikt nie doświadczył. Przyjmowaliśmy na siebie ogromne zobowiązanie w postaci regularnej opieki nad wyjątkowymi dla Warszawy seniorami.

06.05.2020
Po prostu - dziękuję!
Po prostu - dziękuję!

Stowarzyszenie Monopol Warszawski, którego jestem szefem, zostało wybrane przez Biuro Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji konkursowego projektu stworzenia a następnie poprowadzenia Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22. Ośrodek stał się miejscem spotkań dla coraz liczniejszej grupy weteranów, obsługiwanym przez powoli kompletowany zespół ludzi, o którym wiedzieliśmy niewiele. I nastąpiła pandemia.

06.05.2020
Marzec na Nowolipiu 22
Marzec na Nowolipiu 22

Ten miesiąc rozpoczął się w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich jak wiele poprzednich, jednak wkrótce miało się okazać, że będzie niepodobny do żadnego z wcześniej opisywanych. Dla naszych podopiecznych dzięki pomocy Sebastiana Koseckiego i Małgorzaty Spoczyńskiej-Król z Oddziału Miłośników Bródna Towarzystwa Przyjaciół Warszawy przeprowadziliśmy w marcu stały cykl spotkań z artystami.

08.04.2020
Luty na Nowolipiu 22
Luty na Nowolipiu 22

Za wolontariat w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich jest odpowiedzialny nasz partner, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Koordynatorką wolontariatu w 2019 roku była Anna Wąsik. W tym roku przejęła jej obowiązki Jolanta Bąbik. Z jej inicjatywy 6 lutego odbyło się w ośrodku spotkanie wolontariuszy, którzy pracują na rzecz naszych podopiecznych.

24.03.2020
Pomoc Powstańcom Warszawskim w czasie pandemii
Pomoc Powstańcom Warszawskim w czasie pandemii

Od 12 marca aż do odwołania z powodu zagrożenia koronawirusem zamknięty został Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22, którego Stowarzyszenie Monopol Warszawski w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy jest opiekunem na podstawie umowy podpisanej z m. st. Warszawą. W tym czasie pracownicy i wolontariusze ośrodka koordynują pomoc nad pozostającymi bardzo często samotnie we własnych domach weteranami.

18.03.2020
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski