Aktualności

Lepiej zapobiegać niż leczyć
Lepiej zapobiegać niż leczyć

Zapobieganie chorobom jest wielokrotnie tańsze niż̇ leczenie. To oczywiste. Dlatego inwestycja w ten obszar po prostu się opłaca. Jako Stowarzyszenie Monopol Warszawski startujemy z programem pn.: "Zdrowotny Bilans Powstańca". W jego ramach będziemy zachęcać weteranów do badań diagnostycznych i szukać dla nich skutecznych rozwiązań u poszczególnych specjalistów.

10.06.2021
Dom Powstańców Warszawskich wznawia działalność po przerwie
Dom Powstańców Warszawskich wznawia działalność po przerwie

Dnia 26 maja 2021 roku otworzyliśmy ponownie Dom Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22, zamknięty 12 marca 2020 roku decyzją Prezydenta m.st. Warszawy. Zgodnie z ustaleniami ośrodek jest dostępny wyłącznie dla Powstańców Warszawskich, którzy przeszli dwukrotne szczepienie i dziesięciodniowy okres kwarantanny. Pozostali seniorzy otoczeni są naszą opieką w ich miejscu zamieszkania. Stacjonarną opieką rotacyjną objętych jest do 20 seniorów.

26.05.2021
Dom Powstańców Warszawskich - sprawozdanie za rok 2020
Dom Powstańców Warszawskich - sprawozdanie za rok 2020

Stowarzyszenie Monopol Warszawski realizuje zadanie publiczne pod nazwą "Kontynuacja działalności Domu Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22" zapoczątkowane 1 czerwca 2018 roku. Od stycznia do grudnia 2020 roku objęliśmy wsparciem grupę 174 osób. Udzieliliśmy świadczeń w zakresie fizjoterapii oraz zajęć usprawniających w liczbie 5760 godzin. Odbyto 450 godzin terapii seniorów z psychologiem. Dostarczyliśmy 23 280 zestawów obiadowych.

18.02.2021
Pomoc seniorom w święta i na co dzień
Pomoc seniorom w święta i na co dzień

Dom Powstańców Warszawskich został otwarty 30 września 2018 roku. Jest to pierwsza placówka dedykowana żyjącym na terenie stolicy weteranom, gdzie mogą liczyć na ciepły posiłek, wsparcie w rehabilitacji, poradnictwo, wydarzenia kulturalne, a nade wszystko spotkania międzypokoleniowe. Obliczona na wsparcie dla około 30 osób.

07.01.2021
Spacery z powstańcami
Spacery z powstańcami

Opiekunowie i wolontariusze związani z Domem Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22 od kilku już miesięcy prowadzą akcję aktywowania naszych podopiecznych poza ośrodkiem, który nadal jest zamknięty z powodu trwającej w kraju pandemii.

14.09.2020
Co słychać u powstańców?
Co słychać u powstańców?

Pandemia nie oszczędziła nikogo. Gdy w marcu zapadła decyzja o tymczasowym zamknięciu Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, zmieniła się również forma opieki nad podopiecznymi Nowolipia 22. Trzeba było przeorganizować system pomocy tak, aby dotrzeć do wszystkich, którzy nagle zostali zamknięci w czterech ścianach.

25.08.2020
104 powstańców pod stałą opieką ośrodka na Nowolipiu 22
104 powstańców pod stałą opieką ośrodka na Nowolipiu 22

Kiedy 30 września 2018 r. Stowarzyszenie Monopol Warszawski przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy otwierało długo oczekiwane miejsce dziennego pobytu dla Powstańców Warszawskich, było jasne, że przyjdzie się nam zmierzyć z wyzwaniem, którego jeszcze nikt nie doświadczył. Przyjmowaliśmy na siebie ogromne zobowiązanie w postaci regularnej opieki nad wyjątkowymi dla Warszawy seniorami.

06.05.2020
Po prostu - dziękuję!
Po prostu - dziękuję!

Stowarzyszenie Monopol Warszawski, którego jestem szefem, zostało wybrane przez Biuro Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji konkursowego projektu stworzenia a następnie poprowadzenia Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22. Ośrodek stał się miejscem spotkań dla coraz liczniejszej grupy weteranów, obsługiwanym przez powoli kompletowany zespół ludzi, o którym wiedzieliśmy niewiele. I nastąpiła pandemia.

06.05.2020
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski